Kooli põhiväärtused

  • Ühtekuuluvustunne - see tähendab koostööd kõigi huvipooltega, tugevat meie-kooli tunnet ning üksteise tunnete, arvamuste ja heaoluga arvestamist.
  • Loovus ja tarkus - see tähendab valmisolekut uuteks väljakutseteks, mitmekesiste lahenduste leidmist ning tarkuse arendamist läbi loovuse.
  • Areng - see tähendab õppimist igal tasandil, jätkusuutlikku ja kvaliteetset haridust.
  • Traditsioonid -  see tähendab kodukoha loodus- ja kultuuripärandi austamist ning arendamist

2021/2022. õppeaasta

Väärtuskasvatuse läbiv teema: Loome ja märkame ilu meie ümber.

Õppeaasta eesmärk:

Õpilane:

·       väärtustab ümbritseva keskkonna ilu ja unikaalsust, loob ise uut väärtust

·       õpib, kuidas seada endale eesmärke, hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi ning analüüsida oma käitumist erinevates olukordades


Õppeaasta koosneb kolmest trimestrist:

I trimester 01.09-26.11.2021

II trimester 29.11.2021-25.02.2022

III trimester 07.03.-13.06.2022

Kõiki õppeaineid hinnatakse kolm korda aastas, trimestri lõpus.

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;
IV vaheaeg  25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
 V vaheaeg (v.a lõpuklass) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.