Joonistus- ja fotovõistlusest ''Mina hoolin''

Lasteabitelefoni  joonistus- ja fotovõistlus ''Mina hoolin''  eesmärgiks on julgustada lapsi ja noori hoolimisest ja märkamisest rääkima, seda väljendama ja tähele panema nii iseenda, lähedaste kui ka ümbritseva suhtes. 
Vaata täpsemaid konkursi tingimusi siit.

Keskkonnasõbralikud avalikud üritused

MTÜ Eesti Roheline Liikumine ootab videokonkursile  lühivideosid, mis pakuvad lahendusi keskkonnateemaliste probleemide kitsaskohtadele avalikel üritustel. Osaleda saavad kõik kuni 30-aastased noored nii üksi kui meeskonnana. Täpsem info.

Koolifilm 2017

Koolifilmi eesmärk on innustada ja anda filmindushuvilistele hoogu filmimeediumiga tegelemisel. Konkursile saavad kõik 1.-12. klassi koolinoored esitada lühifilme. Filme saavad lisaks õpilastele konkursile saata ka nende õpetajad. Konkursile saabunud filmides hinnatakse loovust, loo jutustamise oskust, kunstilist ambitsiooni ja tehnilist teostust.

Võistlus „Piknikukorv“

Viljandi Kutseõppekeskus ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Viljandimaalt kutsuvad Teid osalema ühel põneval retseptide koostamise ja toitude valmistamise võistlusel, mis on mõeldud põhikoolide lõpuklasside õpilastele. Võistluse eesmärk on tutvustada Eesti toidutraditsioone ning propageerida koka elukutset.

Koolinoorte arhitektuurikonkurss 2017

Konkurss keskendub Paide keskväljakule ja seetõttu on võrreldes varasemaga muutunud veidi ka tingimused. Siinkohal toome välja neist oluliseimad:

  • Konkursist võib osa võtta kuni 3-liikmelise meeskonnaga
  • Konkursi oluliseks osaks on Paide keskväljaku plaan, millele ootame õpilaste lahendusi
  • Lisaks plaanile ootame ka täiendavaid jooniseid - vaateid, lõikeid, visandeid, detaile - mis plaanilahendust rohkem avaksid
  • Oluline osa konkursitööst on ka seletuskirjal - töö juures ei hinnata vaid visuaalset külge, vaid ka põhjendusi ja selgitusi miks väljak just selline on ning mida saab seal teha