NÄDALA INFO  3. - 7. mai
Lapsevanematel palume koolimajas viibides kanda maski. 
Alates 3. maist tulevad kooli 1.-4. klass ja 9. klass. Lisaks osad HEV õpilased ja ajutise õpiraskusega õpilased,
kooli tulevatele õpilastele on info saadetud ekooli.
Koolibussid hommikul tavapärasel ajal, tagasi kell 14.30 kõigil päevadel, ka reedel!
Pikapäevarühm on eelkõige kaugemal elavatele õpilastele, kes ootavad transporti. 

Esmaspäev,  3. mai
 • Veebikoosolek kell 9 - Piret Siivelt, Kairit Vassil, Leiger Luts.
 • TOIDUPAKKIDE JAGAMINE  5. -8. klassi õpilastele koolimaja parklas kell 16-18. Koolis käivad õpilased (ka 5.-8. klassist) ei saa toidupakki. 
 • 14.20 õpetajate koosolek õues. 
 • Esmaspäevased veebitunnid:
3.05   5. klass  6. klass
  7. klass
  8. klass
 1.   loodusõpetus matem
 2. inglise k
eesti keel
 3. matem ajalugu
 4.
inglise k
 5.inglise k
eesti keel matem
 6. vene keel
 7.      

Teisipäev,  4. mai
 • 9. klassil 1. tund käsitöö/tehnoloogia, 6. klassil 1. tund matemaatika, 8. kl 1. tund inglise keel, 7. klassil 1. tund kehaline kasvatus. 
 • Klasside kogunemised: kell 8.30 1. klass, kell 8.40 2. klass, kell 8.55 3. klass, kell 9.10 4. klass. Kell 12.20 5.-9. klass. 
 • Teisipäevased veebitunnid:                                  
4.05   5. klass  6. klass     7. klass 8. klass
 1.
matem
 2.matem inglise k füüsika
 3.arv/inime klassijuh matem vene k KT
 4.
kirjandus geograafia
 5.eesti k
ühiskonnaõp
matem
 6.
vene k
 7.
vene k konsultats


Kolmapäev, 5. mai
 • Matemaatikaolümpiaad 4.-6. klass kell 10 koolimajas.

 • NB! 8. kl e-ōppekäik on kell 11! 
 • Veebitunnid kolmapäeval:   
 5.05   5. klass        6. klass
7. klass 8. klass
 1. matem
 2. vene k
 3.
kell 11 e-õppekäik
 4.
matem
 5.kirjandus
inimeseõp matem

 6.

 7.     

Neljapäev, 6. mai
 • Jane Nikluse tunde annavad asendusõpetajad ja veebitunde ei toimu. 
 • Veebitunnid neljapäeval: 

6.05    5. klass
6. klass
7. klass
8. klass
 1.inglise k  vene k pärand/arv
 2.


matem
 3. matem vene k
 4.
ajalugu keemia
 5. matem
 6.

inimeseõp bioloogia


Reede,  7. mai
 • Jane Nikluse tunde annavad asendusõpetajad ja veebitunde ei toimu.  9. klassi 6. tund jääb ära. 
 • Koogi bussi väljumisaeg ka reedeti kell 14.30.
 • Veebitunnid reedel: 
 • 7.05    5. klass
  6. klass
  7. klass 8. klass
   1.matem arv/ühiskond
  geograafia
   2.kl juh/ajalu
  vene k
   3.
   4.

  ajaloo KT
   5.
  bioloogia KT uurimistöö
   6.
  inimeseõp


 Arvutiklassi ja  iPadide kasutamiseks ainetunnis saavad õpetajad broneerida aega siin.