Õppekäigu Kohtla-Nõmmele

I kooliaste:

  • Kivimid ja kivistised kaevandatud aladel

Kestvus: ca 3 h

Ø Sissejuhatus ja kodukord

Ø ELKS Jõhvi kivitoa väljapanekute baasil kaevandatud aladel (karjääris ja aheraine mägedes) leiduvate kivististe ja kivimitega tutvumine.

Ø Aherainemäel või karjääris kivimite/ kivististe otsimine, määramine ja kogumine spetsiaalsesse nn kivibingo kohvrisse. Eesmärk on saada kõik kohvri lahtrid täis.

Ülevaade leitud kivististest ja kivimitest, kokkuvõte ja tagasiside 

II kooliaste:

  • Kaevandatud alade ökoloogia 

Kestvus 4 h

Tegevused

Ø Sissejuhatus. Lühiülevaade tegevuste ja Aidu karjääri kohta.

Ø Õppekäik jalgsi Aidu karjääri kõige vanemas osas. Matka käigus teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi ning lahendatakse ülesandeid.

o   Loodus- ja rekultiveeritud metsa ökoloogia võrdlus (pinnase valgus, niiskus, pH, mulla elustik; metsa valgus, taimestik, elustik).

o   Erinevatel aegadel täitunud tranžeede vete võrdlus omavahel ja loodusliku veekogu andmetega (temperatuur, pH, läbipaistvus, sügavus, elustik).

Ø Õppekäik maasturiga Aidu karjääri kaugemas osas (jalgsi jääb kaugeks). Matka käigus teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi ning lahendatakse ülesandeid.

o   Põlevkivi ja puidutüki põletamisel eralduva CO2 mõõtmine ja võrdlemine ning seostamine ökoloogiaga.

o   Koduse energia tarbimise jalajälje arvutamine (vajalik põlevkivi kogus, jääkprodukti ehk tuha kogus, väljapumbatava vee kogus) ning selle mõju ökoloogiale.

Ø Analüüsi ja kokkuvõtete tegemine ja tagasiside.

 III kooliaste:

  • Põlevkivi ja energeetika

Kestvus: ca 5 h

Tegevused:

Ø Sissejuhatus. Lühiülevaade tegevuste ja Aidu karjääri kohta.

Ø Õppekäik allmaamuuseumis. Tutvutakse põlevkivi allmaakaevandamisega. Uuritakse kaevandatavaid põlevkivi kihte, kaevurite tööd, veejuhtimist jne.

Ø Õppekäik jalgsi Aidu karjääri kõige vanemas osas. Programmijuht räägib huvitavaid fakte energeetikast, põlevkivi kaevandamisest ja rekultiveerimisest. Matka käigus teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi ning lahendatakse ülesandeid:

o   Rekultiveeritud metsa puistu, alustaimestiku vaatlus

o   Rekultiveeritud metsa pinnase mõõtmised: koostis, pH, temperatuur, valgus, niiskus ja elustiku uurimine.

o   Kaevandusvete omaduste mõõtmine: temperatuur, pH, läbipaistvus, sügavus.

o   Kaevandusvete elustiku vaatlus.

o   Põlevkivi ja paekivi tiheduse välja arvestamine.

Ø Õppekäik spetsiaalse maasturiga Aidu karjääri kaugemas osas (jalgsi jääb liiga kaugeks – ei saa ülevaadet karjääri ulatusest), kust avanevad suurepärased vaated karjäärile. Matka käigus teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi ning lahendatakse ülesandeid:

o   Põlevkivi ja puidutüki põletamisel eralduva CO2 mõõtmine ja võrdlemine.

o   Koduse energia tarbimise jalajälje arvutamine: vajalik põlevkivi kogus, jääkprodukti ehk tuha kogus, välja pumbatav vee kogus.

Ø Kokkuvõtete tegemine ja tagasiside.

PILDID: õppekäigud, plakatite esitlused ja valminud õppevahendite pildid.