Programmi teemaks on Peipsi järve äärne loodus ja seal elavad inimesed. Programm algas Mustveest, edasi sõideti läbi Raja tänavküla ja tehti peatus Kasepääl, et tutvuda muuseumiga "Peipsi järve elu tuba". Seejärel külastati  Kallastet ja Alatskivi ning  Kalevipoja muuseumi.Toimus 5 ekskursiooni, klassid pandi vanuse järgi kokku. Kasepääl "Peipsi järve elu toas" toimus töölehtede täitmine. Terve reisi vältel (ka bussis sõites) rääkis giid huvitavaid fakte elust ja loodusest seoses Peipsi järvega. Hiljem toimus kogu koolile selle info põhjal viktoriin.

Õpilaste ekskursioonist valmisid reisipäevikud, igal klassil eraldi. 

Edasi toimus tegevus "oma" järve ümber - vastavalt klassi võimekusele matk Saadjärve ümbruses ja parvematk Saadjärve peal. Mõõdeti järve sügavust ja võrreldi Saadjärve parameetreid Peipsi järvega.

Kogu kooli kunstipäeval seoti loodus ja kunst erinevate tegevuskeskuste vahel üheks- kipsis tehti looduse jäljendeid, joonistati looduslike vahenditega ja looduses.

Projekti tulemusel on õpilased teadlikumad looduskeskkonna haprusest, piiratud loodusvaradest ja -ressurssidest.

Õpilased hoolivad meid ümbritsevast elukeskkonnast ja suhtuvad säästvalt keskkonda.