2. klass

Kell

E

T

K

N

R

1

8.30-9.15 Eesti  keel Kl juh Eesti k Matem Eesti k

2

9.25-10.10 Matem Matem Matem Eesti keelTööõp

3

10.20-11.05 Keh kasv Eesti k Keh kasv Muusika Tööõp

4

11.25-12.10 Muusika Loodusõp Eesti keel Kunstiõp Keh kasv

5

12.30-13.15

Peotants

Inglise k ring Loodusõp
Eesti keel

6

13.25-14.10 Mudilaskoor  
Mudilaskoor  
Klassijuhataja - Signe Seene
Kunsti- ja tööõpetus - Signe Seene
Muusikaõpetus, mudilaskoor - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus - Kertu Salme
Peotants -  Rein Jõeveer
Robootika - Kadi Kesa
Õpioskused- Signe Seene