2. klass

Kell

E T K
N R
1 8.30-9.15 Eesti k Eesti keel Eesti keel Eesti k Keh kasv
2 9.25-10.10 Matem Keh kasv Keh kasv KunstiõpetusMatem
3 10.20-11.05 Kunstiõpetus Muusika Eesti keel Muusika Eesti keel
4 11.25.-12.10 Loodus- ja inimeseõp Matem Matem Eesti keel Klassijuh
5 12.20-13.05

Peotants

Tööõpetus Loodus- ja inimeseõp
6 13.15-14.00 Mudilaskoor
  Mudilaskoor  
Klassijuhataja - Eve Aru
Kunsti- ja tööõpetus - Ive Eddor
Muusikaõpetus, mudilaskoor - Triin Saariste
Kehaline kasvatus - Mari Kipri
Peotants - Rein Jõeveer