4. klass

KellETKNR
18:30-9:15Keh kasvMuusikaPeotantsKeh kasvKunstiõp
29:25-10:10MatemKeh kasv Inglise k
MatemEesti k
310:20-11:05Käsit/tehnolKl juhEesti kMuusikaLoodusõp
411:25-12:10 Käsit/tehnolLoodus/arvMatemInglise kMatem
512:20-13:05Inglise kEesti kInglise kEesti k
613:15-14:00MudMatemEesti kMud

Klassijuhataja - Kairit Vassil
Eesti keel - Eve Aru, ruum 42
Kunstiõpetus ja käsitöö ja kodundus - Ive Eddor, ruum 33
Matemaatika - Eve Aru, ruum 42
Inglise keel - Margit Metsla, ruum 39
Loodusõpetus - Triin Tamman
Muusikaõpetus, mudilaskoor - Triin Saariste, ruum 15
Kehaline kasvatus poistele, peotants - Rein Jõeveer
Kehaline kasvatus tüdrukutele - Kaupo Kütt
Arvutiõpetus koos loodusõpetusega - Lembe Lõhmus, ruum 30
Tehnoloogiaõpetus - Priit Laats