5. klass

Kell

E T K N R  
1 8.30-9.15 Inimeseõp Käsit/tehno Ajalugu Inimses/arvKlassijuh
2 9.25-10.10 Keh kasv Käsit/tehno Loodusõp Eesti keel  Matem
3 10.20-11.05 Eesti keel Matem Eesti k Inglise k  Keh kasv
4 11.25.-12.10 Matem Keh kasv

Matem

Matem Kirjandus
5 12.20-13.05

Muusika

Kirjandus Inglise k Kunstiõp Inglise k
6 13.15-14.00 Inglise k

Loodusõp


Kirjandus 
 714.10-14.55 Lastekoor   Lastekoor 
       

Klassijuhataja - Kairit Vassil, ruum 45
Ajalugu - Kadi Kesa, ruumis 37
Eesti keel - Liina Säinast, ruum 38
Matemaatika  - Airi Kahar, ruum 45
Loodusõpetus - Airi Kahar, ruum 45
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus  - Ive Eddor, ruum nr 33
Inglise keel - Margit Metsla, ruum  nr 39, Airi Kahar, ruum 37, 45.
Muusikaõpetus, lastekoor - Triin Saariste, ruum 15
Kehaline kasvatus (tüdrukud), inimeseõpetus - Mari Kipri
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer

Arvutiõpetus koos inimeseõpetuse tunniga - Lembe Lõhmus ruum nr 30
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga