5. klass

Kell

E T K N R  
1 8.30-9.15 Keh kasv Ajalugu Eesti k Keh kasv Inimes/arv
2 9.25-10.10 Inglise k Keh kasv Eesti keel Muusika  Kirjandus
3 10.20-11.05 Matem Matem Inglise k Kunstiõp  Inglise k
4 11.25.-12.10 Eesti k Kirjandus

Loodusõp

Matem  Inimeseõp
5 12.20-13.05

Käsit/tehn

Kl juh Matem Inglise k Matem
6 13.15-14.00 Käsit/tehn  

Kirjandus


Loodusõp 
 714.10-14.55 Lastekoor   Lastekoor 
       

Klassijuhataja, ajalugu - Piret Siivelt
Eesti keel - Liina Säinast, ruum 38
Matemaatika  - Anu Kuld, ruum 41
Loodusõpetus - Triin Tammann, ruum 37
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus  - Ive Eddor, ruum nr 33
Inglise keel - Margit Metsla, ruum  nr 39
Muusikaõpetus, lastekoor - Triin Saariste, ruum 15
Kehaline kasvatus (tüdrukud), inimeseõpetus - Kaupo Kütt
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer

Arvutiõpetus koos inimeseõpetuse tunniga - Lembe Lõhmus ruum nr 30
Tehnoloogiaõpetus - Priit Laats