5. klass

Kell

E T K N R  
1 8.30-9.15 Keh P/ käsitöö Keh T / tehnoloogia Eesti keel InimeseõpKirjandus
2 9.25-10.10 Keh P /käsitöö Keh T/ tehnoloogia Matem Inglise k  Inglise k
3 10.20-11.05 Muusika Matem Inglise k MatemAjalugu
4 11.25.-12.10 Eesti keel Kirjandus

Eesti keel

Kirjandus Matem
5 12.20-13.05

Matem

Inglise k Loodusõp Inimese/arv Keh P
6 13.15-14.00 Loodusõp

Kunstiõpetus

Kl juh t Keh T 
 714.10-14.55 Lastekoor   Lastekoor 
       

Klassijuhataja - Rein Jõeveer
Ajalugu - Kadi Kesa
Eesti keel - Jane Niklus
Matemaatika  - Angela Otti
Loodusõpetus - Angela Otti
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus  - Ive Eddor
Inglise keel - David Thomas
Muusikaõpetus, lastekoor - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus (tüdrukud)- Hedi Pülsü
Inimeseõpetus- Dagmar Mamedova
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer

Arvutiõpetus koos inimeseõpetuse tunniga - Lembe Lõhmus
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga