5. klass

Kell

E

T

K

N

R

1

8.30-9.15 Inglise k Kl juh Loodusõp Inglise kEesti keel

2

9.25-10.10 Eesti keel Eesti keel
Matem Kirjandus  Matem

3

10.20-11.05 Inimeseõpetus Muusika Käsitöö/tehnoloogia Inimese/arvKirjandus

4

11.25-12.10 Matem Keh kasv

Käsitöö/tehnoloogia

Matem Ajalugu

5

12.30-13.15 Kirjandus Matem Keh kasv Keh kasv Kunstiõp

6

13.25-14.10 Loodusõpetus Inglise k Inglise keel
 

7

14.20-15.05 Lastekoor    
       
Klassijuhataja - Lembe Lõhmus
Ajalugu - Kadi Kesa
Eesti keel, kirjandus - Sandra Ott
Matemaatika  - Angela Otti
Loodusõpetus - Sandra Ott
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus  - Ive Eddor
Inglise keel - Andreas Piiri
Muusikaõpetus, lastekoor - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus (tüdrukud) -Kertu Salme
Inimeseõpetus- Lembe Lõhmus
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer
Arvutiõpetus koos inimeseõpetuse tunniga - Lembe Lõhmus
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga