5. klass

Kell

E T K N R  
1 8.30-9.15 Inimese/arv Käsit/tehno Loodusõp InimeseõpKirjandus
2 9.25-10.10 Keh kasv Käsit/tehno Kunstiõp Inglise k  Keh kasv
3 10.20-11.05 Eesti keel Matem Ajalugu Eesti k  Matem
4 11.25.-12.10 Matem Keh kasv

Matem

Matem Klassijuh
5 12.20-13.05

Kirjandus

Muusika Eesti keel Loodusõp Inglise k
6 13.15-14.00 Inglise k


Inglise k Kirjandus 
 714.10-14.55 Lastekoor   Lastekoor 
       

Klassijuhataja - Kairit Vassil, ruum 45
Ajalugu - Kadi Kesa, ruumis 37
Eesti keel - Eve Aru, ruum 42, Anu Aunap, ruum 45
Matemaatika  - Airi Kahar, ruum 45
Loodusõpetus - Airi Kahar, ruum 45
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus  - Ive Eddor, ruum nr 33
Inglise keel - Margit Metsla, ruum  nr 39, Airi Kahar, ruum 37, 45.
Muusikaõpetus, lastekoor - Triin Saariste, ruum 15
Kehaline kasvatus (tüdrukud), inimeseõpetus - Mari Kipri
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer

Arvutiõpetus koos inimeseõpetuse tunniga - Lembe Lõhmus ruum nr 30
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga