6. klass

Kell

E T K N R
1 8.30-9.15 Eesti keel Matem Vene k Eesti keel Ajalugu
2 9.25-10.10 Inglise k Eesti keel MAtem ÜhiskonnaõpVene k
3 10.20-11.05 Loodusõp Käsitöö/tehnol Ajalugu Loodusõp Kirjandus
4 11.25.-12.10 Muusika Käsitöö/tehnolMatem Inglise k Inglise k
5 12.20-13.05 Vene k Inimeseõp Kunstiõp Matem Loodusõp
6 13.15-14.00 Matem Keh kasv 
Kirjandus

Keh kasv

Ühiskond/arv
7 14.10-14.55 Lastekoor
Klassijuh Lastekoor  
8 15.05-15.50  
Klassijuhataja - Piret Siivelt
Eesti keel, kirjandus - Liina Säinast
Ühiskonnaõpetus, ajalugu  - Piret Siivelt
Inglise keel - Margit Metsla
Vene keel - Svetlana Salmiyanova, ruum 34
Matemaatika - Kati Justus
Loodusõpetus - Kadi Kesa, ruum 37
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus  - Ive Eddor
Muusikaõpetus, lastekoor - Triin Saariste
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer
Arvutiõpetus koos ühiskonnaõpetuse tunniga - Lembe Lõhmus
Tehnoloogia - Toomas Marga