7. klass


Kell

E

T

K

N

R

1

8.30-9.15 Loodus Kl juh Eesti k I/Vene k II Pärandilugu IIKunstiõp

2

9.25-10.10 Ajalugu Inglise k Vene I /kirjand II Inglise k MAtem

3

10.20-11.05 Kirjandus I/Vene k II Matem I/II

Käsit/Tehnol

Matem I/II

Loodusõpetus

4

11.25 - 12.10 Keh kasv Geograafia Käsit/Tehnol Ajalugu Kirjandus I/Vene k II

5

12.30-13.15 Matem I/ II Muusika Matem I/II Eesti keel I/II  Bioloogia

6

13.25-14.10 Vene k I/Eesti k  II Vene k  I/Eesti k II Inglise keel Inimeseõp Pärandilugu I

7

14.20-15.05 Lastekoor
Keh kasv Lastekoor  

8

15.10-15.55
 
Klassijuhataja - Kairit Vassil
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor

Eesti keel, kirjandus - Jane Niklus
Inglise keel - Andreas Piiri
Vene keel - Katerina Puusepp
Matemaatika - Erki Larm
Kehaline kasvatus (tüdrukud)  - Hedi Pülsü
Ajalugu - Piret Siivelt
Inimeseõpetus - Kairit Vassil
Bioloogia, geograafia, loodusõpetus - Maarika Vällik
Muusikaõpetus, lastekoor -  Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus (poisid) -  Rein Jõeveer
Arvutiõpetus koos pärandilooga - Lembe Lõhmus
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga