8. klass

Kell

E T K N R
1 8.30-9.15 Geograafia Inglise k Bioloogia Muusika

Vene k

2 9.25-10.10 GeograafiaAjalugu Bioloogia

Inimeseõp

Uurimistöö
3 10.20-11.05 Matem Keemia Inglise k Matem Inglise k
4 11.25.-12.10 Vene k Eesti keel Vene k Eesti keel Ajalugu
5 12.20-13.05 Kirjandus Matem Matem Füüsika Kirjandus
6 13.15-14.00 Kunstiõp Keemia Keh kasv Füüsika/arv Keh kasv
 7
  14.10-14.55  Lastekoor  TehnoloogiaKäsitöö ja kodundus  Lastekoor  
 8  15.05-15.50    Tehnoloogia Käsitöö ja kodundus  
Klassijuhataja - Ive Eddor
 Arvutiõpetus, uurimistöö alused -  Lembe Lõhmus
Eesti keel, kirjandus  - Liina Säinast
Matemaatika  - Kati Justus
Inglise keel - Margit Metsla

Vene keel - Svetlana Salmiyanova
Bioloogia, geograafia, keemia, füüsika -  Jaak-Albert Metsoja
Ajalugu - Piret Siivelt
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Inimeseõpetus, kehaline kasvatus (tüdrukud) - Mari Kipri
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer
Muusika - Triin Saariste
Tehnoloogiaõpetus -Toomas Marga