8. klass 

Kell

E

T

K

N

R

1

8.30-9.15 Ajalugu Kl juh Bioloogia Geograafia

Vene I /kirjan II

2

9.25-10.10 MatemKeemia Vene I /kirja II

Matem

Kirjan I/ vene II

3

10.20-11.05 Bioloogia Inglise k Ajalugu Füüsika Füüs/arv

4

11.25.-12.10 Eesti I/ eesti II (logo) Kirjand I/ vene II Matem Eesti k I /vene II Keemia

5

12.30-13.15 Kunstiõp Matem Geograafia Inglise k Inimeseõp

6

13.25-14.10 Inglise k Käsitöö/tehno Muusika Vene I /eesti k II Uurimistöö 

7

  14.20-15.05 Käsitöö/tehnoKeh kasv  Keh kasv 

8

  15.10-15.55 

 
Esimesena on kirjas suurema rühma tund, kaldkriipsuga väikse rühma tund.  Vene I/ kirjand II- suure klassi vene keel ja väikse rühma kirjandus. 
Klassijuhataja - Kairit Vassil
Arvutiõpetus, uurimistöö alused -  Lembe Lõhmus
Eesti keel, kirjandus  - Eve Kask
Matemaatika  - Erki Larm
Inglise keel - Andreas Piiri

Vene keel - Katerina Puusepp
Bioloogia, geograafia, keemia, füüsika -  Maarika Vällik
Ajalugu - Piret Siivelt
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Kehaline kasvatus (tüdrukud) - Kertu Salme
Inimeseõpetus - Kairit Vassil
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer
Muusika, lastekoor -  Maarika Kaalep
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga