8. klass

Kell

E T K N R
1 8.30-9.15 Muusika  Kunstiõp Vene k Bioloogia

Matem

2 9.25-10.10 KirjandusBioloogia Füüsika

Bioloogia

Inglise k
3 10.20-11.05 Füüsika Ajalugu Eesti keel Ajalugu Kirjandus
4 11.25.-12.10 Matem Matem Käsit/tehn Matem Vene k
5 12.20-13.05 Vene k Eesti k Käsit/tehn Keh kasv Inimeseõp
6 13.15-14.00 Füüsika/arv Bioloogia Füüsika Inglise k Uurimist
 7
  14.10-14.55  Lastekoor   Keh kasv Inglise k  Lastekoor  
 8  15.05-15.50    Kl juh    
Klassijuhataja, arvutiõpetus, uurimistöö alused -  Lembe Lõhmus
Eesti keel, kirjandus  - Liina Säinast
Matemaatika  - Anu Kuld
Inglise keel - Margit Metsla

Vene keel - Svetlana Salmiyanova
Bioloogia, geograafia, keemia, füüsika -  Jaak-Albert Metsoja
Ajalugu - Piret Siivelt
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Inimeseõpetus, kehaline kasvatus (tüdrukud) - Kaupo Kütt
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer
Muusika - Triin Saariste
Tehnoloogiaõpetus -Priit Laats