8. klass

Kell

E T K N R
1 8.30-9.15 Muusika Keemia Füüsika Eesti keel

Ajalugu

2 9.25-10.10 GeograafiaAjalugu Matem

Kirjandus

Inglise k
3 10.20-11.05 Matem Inglise k Bioloogia Matem Uurimistöö
4 11.25.-12.10 Vene k Eesti keel Vene k Inimeseõp Vene k
5 12.20-13.05 Geograafia Matem Inglise k Kunstiõpetus Kirjandus
6 13.15-14.00 Füüsika/inform Keemia Keh kasv Klassijuh Keh kasv
 7
  14.10-14.55  Lastekoor  Käsitöö/tehnolBioloogia  Lastekoor  
 8  15.05-15.50    Käsitöö/tehnol
  
Klassijuhataja - Ive Eddor
 Arvutiõpetus, uurimistöö alused -  Lembe Lõhmus
Eesti keel, kirjandus  - Liina Maurer
Matemaatika  - Kati Justus
Inglise keel - Margit Metsla

Vene keel - Svetlana Salmiyanova
Bioloogia, geograafia, keemia, füüsika -  Jaak-Albert Metsoja
Ajalugu - Piret Siivelt
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Inimeseõpetus, kehaline kasvatus (tüdrukud) - Mari Kipri
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer
Muusika - Triin Saariste
Tehnoloogiaõpetus -Toomas Marga