9. klass          

Kell

E T K N R
1 8.30-9.15 Inglise k Matem Ajalugu Matem Ajalugu
2 9.25-10.10 Matem Eesti k
Vene k Inglise k Ühiskonnaõp
3 10.20-11.05 Vene k Bioloogia Füüsika Bioloogia Vene k
4 11.25.-12.10 Füüsika Bioloogia Füüsika Ühiskonnaõp Kirjandus
5 12.20-13.05 Füüsika Muusika Eesti k Keh kasv Matem
6 13.15-14.00 Kirjandus Matem Käsitöö Bioloogia Inglise k
7 14.10-14.55 Lastekoor Keh kasv Käsitöö Lastekoor
 815.05-15.50  Kl juh   

Klassijuhataja, matemaatika - Anu Kuld
Ajalugu, ühiskonnaõpetus (ühiskonnaõp II poolaastal) - Piret Siivelt
Eesti keel, kirjandus - Liina Säinast
Inglise keel - Margit Metsla
Vene keel  - Svetlana Salmiyanova
Bioloogia, füüsika , geograafia, keemia  - Jaak- Albert Metsoja
Karjääriõpetus (I poolaastal) - Lembe Lõhmus
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Muusika, lastkoor - Triin Saariste
Kehaline kasvatus - Rein Jõeveer, Kaupo Kütt

Tehnoloogiaõpetus - Priit Laats