9. klass          

Kell

E T K N R
1 8.30-9.15 Matem Muusika Inglise k Eesti keel Geograafia
2 9.25-10.10 Matem Füüsika Vene k Matem Karjääriõp
3 10.20-11.05 Bioloogia Matem Keemia Ühiskond Kirjandus
4 11.15- 12.00 Geograafia Vene keel Füüsika Ajalugu Inglise k
5 12.20-13.05 Eesti keel Keh T / tehnoloogia Matem Inglise k Ajalugu
6 13.15-14.00 Vene keel Keh T / tehnoloogia Kirjandus Keemia Kl juh t
7 14.10-14.55 Lastekoor Bioloogia Keh P /käsitöö Lastekoor
 815.05-15.50  Keh P /käsitöö  

Klassijuhataja - Ive Eddor
Matemaatika - Kati Paas

Ajalugu, ühiskonnaõpetus  - Piret Siivelt
Eesti keel, kirjandus  - Jane Niklus
Inglise keel - David Thomas
Vene keel  - Dagmar Mamedova
Bioloogia, füüsika , geograafia, keemia  - Maarika Vällik
Karjääriõpetus  - Lembe Lõhmus
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Muusika, lastekoor -  Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus- Rein Jõeveer, Hedi Pülsü

Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga