9. klass          

Kell

E T K N R
1 8.30-9.15 Matem Inglise k Inglise k Matem Käsitöö ja kodundus
2 9.25-10.10 Muusika Matem Füüsika Karjääriõp Kunstiõp
3 10.20-11.05 Geograafia Keemia Ühiskond Ajalugu Vene k
4 11.25.-12.10 Geograafia Keemia Bioloogia Matem Kirjandus
5 12.20-13.05 Matem Kirjandus Bioloogia Eesti keel Ajalugu
6 13.15-14.00 Vene k Eesti keel Keh kasv Inglise k Keh kasv
7 14.10-14.55 Lastekoor Füüsika Vene k Lastekoor
 815.05-15.50  Tehnoloogia   

Klassijuhataja - Lembe Lõhmus
Matemaatika - Kati Justus

Ajalugu, ühiskonnaõpetus  - Piret Siivelt
Eesti keel, kirjandus -Liina Maurer
Inglise keel - Margit Metsla
Vene keel  - Svetlana Salmiyanova
Bioloogia, füüsika , geograafia, keemia  - Jaak- Albert Metsoja
Karjääriõpetus  - Lembe Lõhmus
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Muusika, lastekoor - Triin Saariste
Kehaline kasvatus - Rein Jõeveer, Mari Kipri

Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga