1. septembril 2020. aastal Tabivere Põhikooli 1. klassi astuvate laste (lapsed, kes on 1. oktoobriks 2020 saanud 7-aastaseks) avaldusi saab saata meili teel:  kool@tabivere.edu.ee  (dokumendid saab esitada hiljem kooli kantseleisse)  ning kooli kantseleis                                              kuni 23. juulini  kell 9-13.
Teine kellaaeg kokkuleppel telefonil 5213751

Vajalikud dokumendid:

  • koopia tervisekaardist (saab perearsti käest — selleks on vaja käia lapsega perearsti vastuvõtul);
  • lapse sünnitunnistus;
  • foto 3x4 cm õpilaspiletile;
  • lapsevanema isikut tõendav dokument;
  • avaldus vastaval blanketil - olemas ka kooli kantseleis.  Avaldust on võimalik saata ka digiallkirjastatuna e-posti teel: kool@tabivere.edu.ee
  • lapse koolivalmiduse kaart selle olemasolul.


Vajalikud koolitarbed