Eelkooli ajad 2017/ 2018 õa
Õpetaja Triin Tammann

6. veebruar
13. veebruar
27. veebruar
13,. märts