Tartu Vallavalitsuse korraldus 18.10.2018 nr 816
Tabivere Põhikooli kinnitatud hoolekogu koosseis:
  • Üllar Loks -  kooli pidaja esindaja
  • Eve Aru - õpetajate esindaja, esimees
  • Rein Jõeveer- õpetajate esindaja
  • Allar Aardevälja - lapsevanemate esindaja 
  •   Laile Raudkats -  lapsevanemate esindaja, aseesimees
  • Janek Reinberg     - lapsevanemate esindaja
  • Külli Kaljurand - lapsevanemate esindaja, sekretär
  • Tiina Reinesberg - lapsevanemate esindaja
  •                                                 - õpilaste esindaja