Tartu Vallavalitsuse korraldus 01.03.2018 nr 175,
Tabivere Põhikooli kinnitatud hoolekogu koosseis:
  • Laile Raudkats - aseesimees, lapsevanemate esindaja
  • Janek Reinberg     - lapsevanemate esindaja
  • Külli Kaljurand - lapsevanemate esindaja, sekretär
  • Tiina Reinesberg - lapsevanemate esindaja
  • Eve Aru - esimees, õpetajate esindaja
  • Allar Aardevälja - lapsevanemate esindaja
  • Rein Jõeveer- õpetajate esindaja
  • Üllar Loks       - volikogu esindaja 
  • Mari-Liis Kirs   - õpilasesinduse esindaja