• Piret Siivelt - direktor, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, 6. kl klassijuhataja,  piret.siivelt@tabivere.edu.ee    
 • Kadi Kesa - õppe- ja arendusjuht,   kadi.kesa@tabivere.edu.ee 
 • Eve Aru - klassiõpetaja: 2. klass, evearu@hot.ee  
 • Ive Eddor - kunsti- ja käsitööõpetaja, 8. kl klassijuhataja, eddor@hot.ee
 • Rein Jõeveer - huvijuht,  kehalise kasvatuse õpetaja, 4. klassi klassijuhatja, rein.joeveer@mail.ee
 • Mari Kipri - kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse õpetaja,  7. kl klassijuhataja, mari.kipri@tabivere.edu.ee 
 • Lembe Lõhmus - informaatikaõpetaja, haridustehnoloog, 9. kl klassijuhataja, lembe.lohmus@tabivere.edu.ee  
 • Margit Metsla - inglise keele õpetaja, metsla.margit@gmail.com
 • Kairit Vassil - sotsiaalpedagoog, 5. kl klassijuhataja,  HEV koordinaator, kairit.paas@gmail.com
 • Ave Oras -  klassiõpetaja: 3. klass,  ave.oras@hotmail.com
 • Airi Kahar- klassiõpetaja, 1. klass, airi.kahar@tabivere.edu.ee
 • Anu Kuld - matemaatikaõpetaja, lapsehoolduspuhkusel
 • Kati Justus - matemaatikaõpetaja, justuskati@gmail.com
 • Maarika Vällik - loodusainete õpetaja, lapsehoolduspuhkusel
 • Jaak-Albert Metsoja-  füüsika, bioloogia, keemia ja geograafia õpetaja, jaak-albert.metsoja@tabivere.edu.ee
 • Liina Säinast - emakeele- ja kirjanduse õpetaja, lapsehoolduspuhkusel
 • Liina Maurer- emakeele ja kirjanduse õpetaja, liina.maurer@gmail.com
 • Triin Saariste - muusikaõpetaja, saaristetriin@gmail.com
 • Svetlana Salmiyanova - vene keele õpetaja, svetlana.salmiyanova@gmail.com                                                
 • Merle Annusver - eripedagoog, annusvermerle@gmail.com
 • Toomas Marga- tehnoloogia õpetaja,  toomas.marga@puu-uuristajad.eu