• Piret Siivelt - direktor, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, 9. kl  klassijuhataja,  piret.siivelt@tabivere.edu.ee
 • Kadi Kesa - õppe- ja arendusjuht,  6. kl klassijuhataja, kadi.kesa@tabivere.edu.ee 
 • Ive Eddor - kunsti- ja käsitööõpetaja,  ive.eddor@tabivere.edu.ee
 • Rein Jõeveer - huvijuht,  kehalise kasvatuse õpetaja, 7.  klassi klassijuhataja, rein.joeveer@tabivere.edu.ee
 • Kertu Salme - kehalise kasvatuse  õpetaja,  kertu.salme@tabivere.edu.ee
 • Lembe Lõhmus - informaatikaõpetaja, haridustehnoloog,  5. kl klassijuhataja,   lembe.lohmus@tabivere.edu.ee  
 • Margit Metsla - inglise  keele õpetaja, lapsehoolduspuhkusel
 •  Andreas Piiri  - inglise keele õpetaja, andreas.piiri@tabivere.edu.ee
 • Katerina Puusepp - vene keele õpetaja, katerina.puusepp@tabivere.edu.ee
 • Kairit Vassil - sotsiaalpedagoog,  8.  kl klassijuhataja,  HEV koordinaator, kairit.vassil@tabivere.edu.ee
 • Angela Otti - klassiõpetaja:  3.  klass, angela.otti@tabivere.edu.ee
 • Airi Kahar - klassiõpetaja,  1.  klass, airi.kahar@tabivere.edu.ee
 • Signe Seene- klassiõpetaja, 2. klass, signe.seene@tabivere.edu.ee
 • Sandra Ott- klassiõpetaja,  4. klassi klassijuhataja, sandra.ott@tabivere.edu.ee
 • Kairi Saar - logopeed, kairi.saar@tabivere.edu.ee
 • Anu Aunap - õpetaja, anu.aunap@tabivere.edu.ee
 • Jane Vahtrik - õpetaja, jane.vahtrik@tabivere.edu.ee
 • Erki Larm - matemaatikaõpetaja, erki.larm@tabivere.edu.ee
 • Maarika Vällik - loodusainete õpetaja, maarika.vallik@tabivere.edu.ee
 •  Eve Kask - eesti keele  ja kirjanduse õpetaja, eve.kask@tabivere.edu.ee
 • Maarika Kaalep - muusikaõpetaja, maarika.kaalep@tabivere.edu.ee
 • Toomas Marga - tehnoloogia õpetaja,  toomas.marga@tabivere.edu.ee
 • Leiger Luts-  õpetaja, leiger.luts@tabivere.edu.ee
 • Astrid Aunap- pikapäevarühma kasvataja, astrid.aunap@tabivere.edu.ee