Tabivere Põhikool võtab tööle I-II kooliastme HEV õpilaste õpetaja. Vajalik erialane kõrgharidus. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 16.11.2021 piret.siivelt@tabivere.edu.ee. Täpsem info kooli telefonilt 5213751.