II  trimester-  Jäätmekäitlus, prügimajandus,                                                                                    taaskasutus