Eesti Vabariigi Valitsus kuulutas 12.03.2020 välja eriolukorra alates 16.03.2020 kuni 01.05.2020.
Kõik Tabivere Põhikooli õpilased ja töötajad on suunatud distantsõppele ja tööle kodukontoris.
Kõigil töötajatel ja lapsevanematel on kohustus teatada kooli direktorile võimalikust kontaktist koroonaviiruse viirusekandjaga koheselt peale teadasaamist:
piret.siivelt@tabivere.edu.ee, tel 521 3751
I Info liikumine:
1. Infot jagab kooli direktor või direktori volitatud isik.
2. Kooliga seotud info on:
a) e-koolis;
b) kooli kodulehel;
c) kooli ametlikul Facebooki-lehel.
3. Ühiskonnas toimuva kohta jälgida infot:
a) Vabariigi Valitsuse ametlik veebileht;
b) Ministeeriumite ametlikud veebilehed;
c) Terviseameti ametlik veebileht;
d) ERR-uudisteportaal.
Palun mitte levitada sotsiaalmeediast pärit ebavajalikku ja ebaadekvaatset infot.
II Õppetöö:
1. Õppetöö toimub distantsõppe vormis;
2. Õppeülesanded ja -juhised antakse õpilastele e-kooli vahendusel. E-koolist võivad õpetajad suunata õppetöö ka teistesse keskkondadesse.
E-koolis palun õpilastel vaadata õppeülesandeid koduste ülesannete ja teadete alt.
3. Õpetajate töökoht on kodus. Õpetaja on tööpäevadel kella 8.30-16.00 kättesaadav e-kirja ja telefoni teel. Õpetajate kontaktid on kooli kodulehel.
4. Kui õpilasel on probleeme ülesannete kättesaamisega, võtab ta ise või tema vanem ühendust klassijuhatajaga.
III Muud soovitused:
1. Jälgida Terviseameti soovitusi hügieeni kohta.
2. Eriolukorra ajal õpilastel viibida kodus ja täita õppeülesandeid.
3. Vanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduvälise tegevuse keelust.
4. Soovitav on viibida ja liikuda kodu lähedal värskes õhus.
5. Jälgida Vabariigi Valitsuse ja kooli teateid.

Vabariigi Valitsus vaatab iga kahe nädala järel üle korraldused eriolukorra kohta ja langetab otsused koolide avamise või jätkuva sulgemise kohta.