IV õppeveerand- kooli sünnipäev
Aprill- reaalainete ja loodusainete kuu