Tabivere Põhikool alustab uuest õppeaastast tegevust uues kaasaegses koolihoones.
Koolis on olemas väga hea tugisüsteem HEV õpilastele.
Võimalus on tegeleda mitmekesise huvitegevusega.

Meil on väga head sportimise tingimused, kaasaegne staadion ja spordihoone.
Koolimajas tegutsevad Tabivere huvikool ja Tabivere raamatukogu.


Tabivere Põhikooli kantselei asub ajutiselt Tuuliku 11 esimesel korrusel.

Kantselei  SULETUD kuni 14.  augustini. Kiirete küsimuste korral helistada tel 5213751

Vastuvõtt 1.klassi: http://tabivere.edu.ee/oppetoo/vastuvott-1-klassi