Koolimaja kantselei on  avatud
tööpäevadel kell 9-13
1. klassi astumise avaldus SIIN
Vajalikud dokumendid:

·   avaldus vastaval blanketil (saab kooli kantseleist või SIIN)

·   koopia tervisekaardist (saab perearsti käest — selleks on vaja käia lapsega perearsti v

·   lapse sünnitunnistus;

·   foto 3x4 cm õpilaspiletile;

·   lapsevanema isikut tõendav dokument;

·   lapse koolivalmiduse kaart selle olemasolul.