Alates 2013/2014 õppeastast osaleb Tabivere Põhikool programmis KiVa - kiusamise vastu.

Programm:
  • sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit;
  • kaasab kõik osapooled - kooli personal, õpilased, lapsevanemad;
  • selle tõhusust mõõdab teaduspõhine iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

KiVa projekti eestvedajad meie koolis on Kadi Kesa, Kairit Vassil,  Angela Otti, Airi Kahar,  Piret Siivelt. 

Infot programmi kohta saate lugeda siit.
Programmis osalemise nõusoleku leht lapsevanematele.