Meie koolist

Hoolekogu


Tabivere Põhikooli kinnitatud hoolekogu koosseis
Veronika Täpsi kooli pidaja esindaja
Maarika Vällik  õpetajate esindaja, hoolekogu esi
Rein Jõeveer õpetajate esindaja
Allar Aardevälja lapsevanemate esindaja 
Piret Amjärv-Mikk lapsevanemate esindaja
Janek Reinberg lapsevanemate esindaja
Külli Kaljurand lapsevanemate esindaja,  hoolekogu sekretär
Tiina Reinesberg lapsevanemate esindaja
 Karin Joonson õpilaste esindaja

Tartu Vallavalitsuse korraldus 19.01.2022 nr 1

 

Tartu Vallavalitsuse korraldus 19.01.2022 nr 1

 

Tabivere Põhikooli kinnitatud hoolekogu koosseis
Veronika Täpsi kooli pidaja esindaja
Maarika Vällik  õpetajate esindaja, hoolekogu esi
Rein Jõeveer õpetajate esindaja
Allar Aardevälja lapsevanemate esindaja 
Piret Amjärv-Mikk lapsevanemate esindaja
Janek Reinberg lapsevanemate esindaja
Külli Kaljurand lapsevanemate esindaja,  hoolekogu sekretär
Tiina Reinesberg lapsevanemate esindaja
 Karin Joonson õpilaste esindaja