Põhiväärtused

Meie kooli põhiväärtusteks on:

  • Ühtekuuluvustunne - see tähendab koostööd kõigi huvipooltega, tugevat meie-kooli tunnet ning üksteise tunnete, arvamuste ja heaoluga arvestamist.
  • Loovus ja tarkus - see tähendab valmisolekut  uuteks väljakutseteks, mitmekesiste lahenduste leidmist ning tarkuse arendamist läbi loovuse.
  • Areng - see tähendab õppimist igal tasandil, jätkusuutlikku ja kvaliteetset haridust.
  • Traditsioonid - see tähendab kodukoha loodus- ja kultuuripärandi austamist ning arendamist.

 

 

„Hea kooli edendaja“ tiitliga tunnustab TÜ eetikakeskus õppeasutusi, mis on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui organisatsiooni töötajate individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

Meie kool sai selle 2019. a

 

Väärtuskasvatuse kool 2013. a

Rändauhinna „Väärtuskasvatuse kool“ eesmärk on tunnustada kooli süsteemset ja tulemuslikku tegutsemist tervikliku isiksuse kasvamist toetava keskkonna loomisel. Rändauhind antakse välja väärtusprogrammi raames.

Avaldatud 26.05.2022. Viimati muudetud 04.11.2022.