Meie koolist

Põhiväärtused


Meie kooli põhiväärtusteks on:

  • Ühtekuuluvustunne - see tähendab koostööd kõigi huvipooltega, tugevat meie-kooli tunnet ning üksteise tunnete, arvamuste ja heaoluga arvestamist.
  • Loovus ja tarkus - see tähendab valmisolekut  uuteks väljakutseteks, mitmekesiste lahenduste leidmist ning tarkuse arendamist läbi loovuse.
  • Areng - see tähendab õppimist igal tasandil, jätkusuutlikku ja kvaliteetset haridust.
  • Traditsioonid - see tähendab kodukoha loodus- ja kultuuripärandi austamist ning arendamist.

Meie kooli põhiväärtusteks on:

  • Ühtekuuluvustunne - see tähendab koostööd kõigi huvipooltega, tugevat meie-kooli tunnet ning üksteise tunnete, arvamuste ja heaoluga arvestamist.
  • Loovus ja tarkus - see tähendab valmisolekut  uuteks väljakutseteks, mitmekesiste lahenduste leidmist ning tarkuse arendamist läbi loovuse.
  • Areng - see tähendab õppimist igal tasandil, jätkusuutlikku ja kvaliteetset haridust.
  • Traditsioonid - see tähendab kodukoha loodus- ja kultuuripärandi austamist ning arendamist.