Tunniplaan

Tunniplaan avaneb klassi numbri peal klõpsates. Kaldkirjas on märgitud kooli ringitunnid (tasuta). Arvutiklassi ja iPadide broneerimiseks ainetundi klõpsa siinlink opens on new page.

Tunniplaan alates 8.01.2024

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass

1. klass  

 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1. 

08:30 - 09:15

Eesti keel

Kl juh tund

Matem

Eesti keel

Eesti keel

2.

09:25 - 10:10

Keh kasv

Eesti keel

Eesti keel

Keh kasv

Matem

3.

10:20 - 11:05

Matem

Keh kasv

Eesti keel

Matem

Loodus

4.

11:25 - 12:10

Muusika

Tööõpetus

Muusika

Kunstiõp

Tööõpetus

5.

12:30 - 13:15

 

Robootika

 

Rahvatants (huviring)

 

6.

13:25 - 14:10

 

Mudilaskoor (huviring)

Inglise k (huviring)

Mudilaskoor (huviring)

 

Klassiõpetaja Signe Seene (eesti keel, matemaatika, õpioskused, kunstiõpetus, tööõpetus)

Muusika -Matiss Briedis

Kehaline kasvatus - Maiko Tamme

Inglise keele ring - Signe Seene

2. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1. 

08:30 - 09:15

Eesti keel

Kl juh tund

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2.

09:25 - 10:10

Matem

Keh kasv

Keh kasv

Muusika

Matem

3.

10:20 - 11:05

Keh kasv

Eesti k

Tööõpetus

Matem

Loodus- ja inimeseõpetus

4.

11:25 - 12:10

Eesti keel

Loodus- ja inimeseõpetus

Matem

Eesti keel

Kunstiõpetus

5.

12:30 - 13:15

Tööõpetus

Õpioskused

Muusika

Õpiabi

 

6.

13:25 - 14:10

 

Mudilaskoor (huviring)

 

Mudilaskoor (huviring)

 

Klassiõpetaja - Angela Otti (eesti keel, matemaatika. inimese- ja loodusõpetus, kunsti- ja tööõpetus) 

Muusika - Matiss Briedis

Kehaline kasvatus - Maiko Tamme

Peotants - Rein Jõeveer

Robootika - Lembe Lõhmus

3. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

08:30 - 09:15

Inglise keel

Kl juh tund

Eesti keel

Inglise keel

Eesti k

2.

09:25 - 10:10

Matem

Matem

Matem

Eesti keel

Matem

3.

10:20 - 11:05

Muusika

Inglise k

Loodusõp

Eesti k/arv

Inglise k

4. 

11:25 - 12:10

Eesti keel

Eesti keel

Keh kasv

Muusika

Kunstiõp

5. 

12:30 - 13:15

Loodus- ja inimeseõpetus

Keh kasv

Kunstiõp

Keh kasv

Keh kasv

6. 

13:25 - 14:10

Tööõpetus

 Mudilaskoor (huviring)

Õpiabi

Mudilaskoor (huviring)

 

7.

14:20 - 15:05

Liiklusring (huviring)

 

 

 

 

Klassiõpetaja Airi Kahar (eesti keel, matemaatika,  inglise keel)

Loodus-ja inimeseõpetus - Sandra Ott
Muusika - Matiss Briedis

Kunstiõpetus, tööõpetus - Ive Eddor

Kehaline kasvatus - Maiko Tamme

Peotants - Rein Jõeveer

Robootika - Lembe Lõhmus

Liiklusring - Airi Kahar

4. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

08:30 - 09:15

Eesti keel

Kl juh tund

Loodusõp

Muusika

Kunstiõp

2.

09:25 - 10:10

Muusika

Inglise keel

Eesti keel

Matem

Loodus/arv

3.

10:20 - 11:05

Inglise keel

Matem

Eesti k

Eesti keel

Eesti k

4.

11:25 - 12:10

Matem

Käsitöö/

tehnoloogia

Inglise k

Inglise k

Liikumisõp

5.

12:30 - 13:15

Keh kasv

Käsitöö/

tehnoloogia

Matem

 

Matem

6.

13:25 - 14:10

 

Keh kasv

Keh kasv

 

 

7.

14:20 - 15:05

 

 

 

 

 

Klassijuhataja - Grete Lang

Muusika - Matiss Briedis

Eesti keel - Grete Lang

Matemaatika - Signe Seene

Inglise keel - Andreas Piiri

Loodusõpetus - Sandra Ott,  loodusõpetus arvutiga - Lembe Lõhmus

Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme

Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer

Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

Kunstiõpetus - Ive Eddor

Käsitöö ja kodundus - Ive Eddor

Liikumisõpetus  - Maiko Tamme

 

5. klass 

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

08:30 - 09:15

Eesti keel

Kl juh tund

Käsitöö/

tehnoloogia

Ajalugu

Eesti keel

2.

09:25 - 10:10

Matem

Loodusõpetus

Käsitöö/

tehnoloogia

Inglise keel

Kunstiõp

3.

10:20 - 11:05

Inimeseõp/arv

Muusikaõpetus

Inglise k

Loodusõp

Kirjandus

4.

11:25 - 12:10

Inglise keel

Kirjandus

Matem

Kirjandus

Inimeseõp

5.

12:30 - 13:15

Keh kasv

Inglise k

Eesti keel

Matem

 

6.

13:25 - 14:10

Matem

Keh kasv

Keh kasv

Matem

 

7.

14:20 - 15:05

 

 

 

 

 

Klassijuhataja  - Veronika Täpsi

Eesti keel ja kirjandus  - Eve Kask

Inimeseõpetus - Sandra Ott

Matemaatika - Signe Seene

Inglise keel - Andreas Piiri

Loodusõpetus - Sandra Ott

Muusika - Matiss Briedis

Ajalugu - Kadi Kesa

Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor

Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme

Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer

Inimeseõpetus arvutiga - Lembe Lõhmus

6. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

08:30 - 09:15

Loodusõp

Kl juh tund

Inglise k

Loodusõp

Ajalugu

2.

09:25 - 10:10

Inglise  keel

Vene / hispaania keel

Eesti keel

Matem

Ühiskond

3.

10:20 - 11:05

Eesti keel

Vene /

hispaania keel

Muusika

Inglise k

Matem

4.

11:25 - 12:10

Matem

Keh kasv

Kirjandus

Ühiskond/(arv

Kirjandus

5.

12:30 - 13:15

Kunstiõp

Matem

Ajalugu

Eesti keel

Hispaania keel

6.

13:25 - 14:10

Keh kasv

Käsitöö/

tehnoloogia

Loodus

Matem

Hisp keele ring

7.

14:20 - 15:05

Inimeseõp

Käsitöö/

tehnoloogia

Vene keel

Lastekoor /huviring/

 

Klassijuhataja - Sandra Ott

Ühiskonnaõpetus koos arvutiga - Lembe Lõhmus

Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask

Matemaatika - Kati Paas

Loodusõpetus -  Sandra Ott

Ajalugu - Kadi Kesa

Ühiskonnaõpetus - Tanel Kandle

Muusika - Matiss Briedis

Vene keel - Alina Abramova

Hispaania keel - Eduardo Peiré Castillo

Inglise keel - Andreas Piiri

Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme

Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer

Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor

Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

7. klass 

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

08:30 - 09:15

Matem

Klassijuhataja tund Muusika Eesti k Bioloogia

2.

09:25 - 10:10

Eesti keel

Käsitöö/ tehnoloogia

Inglise k

Pärandilugu

Matem

3.

10:20 - 11:05

Kunstiõp

Käsitöö /

tehnoloogia

Loodusõp

Ajalugu

Inimeseõp

4.

11:25 - 12:10

Loodusõp

Keh kasv

Geograafia

Matem

Ajalugu

5.

12:30 - 13:15

Vene k

Vene keel

Vene k

Inglise k

Kirjandus

6.

13:25 - 14:10

Keh kasv

Matem

Kirjandus

 

Hisp keele ring 

7.

14:20 - 15:05

Matem

Inglise keel

 

Lastekoor /huviring/

 

Klassijuhataja, inimeseõpetus - Lembe Lõhmus

 Matemaatika - Kati Paas

Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask

Ajalugu - Tanel Kandle

Pärandilugu -  Eve Kask, Lembe Lõhmus, Ive Eddor, Maarika Vällik

Loodusõpetus, geograafia, bioloogia - Maarika Vällik

Vene keel - Alina Abramova

Inglise keel - Andreas Piiri

Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor

Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

Muusikaõpetus - Matiss Briedis

Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme

Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer

8. klass

Rühmades matemaatika, vene keel, inglise keel, uurimistöö alused, arvuti+loodusained

Esimesel kohal I rühma tund, teisel kohal kaldkriipsuga II rühma tund

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

08:30 - 09:15

Inglise /vene

Kl juh tund

Vene k I rühm/ II rühm vaba

Arv+geograafia/ 

matem

Uurimistöö alused I / matem II rühm

2.

09:25 - 10:10

Vene/matem

Eesti keel

Muusika

Ajalugu

Keemia

3.

10:20 - 11:05

Füüsika

Inglise/matem

Käsitöö/tehnol

Kirjandus

Ajalugu

4.

11:25 - 12:10

Eesti k

Vene/inglise

Käsitöö/tehnol

Keemia

Bioloogia

5.

12:30 - 13:15

Matem/ingli

Kirjandus

Matem/inglise

Matem/ arv+geog

Kunstiõp

6.

13:25 - 14:10

Bioloogia

Matem/vene

Inglise/ vene

Füüsika

Uurimistöö II /

Hispaania keele ring

7.

14:20 - 15:05

Inimeseõpetus

Geograafia

Keh kasv

 

 

8.

15:10 - 15:55

  Keh kasv      

Klassijuhataja, inimeseõpetus - Kadi Kesa

Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer

Matemaatika I rühm - Airi Kahar

Matemaatika II rühm - Kati Paas

 Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask

Ajalugu - Tanel Kandle

Inglise keel - Andreas Piiri

Vene keel - Alina Abramova

 Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme

Geograafia, bioloogia, füüsika, keemia - Maarika Vällik

Muusika - Matiss Briedis

Loodusained arvutiga - Lembe Lõhmus

Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor

Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

9. klass

 

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

08:30 - 09:15

Karjääriõp

Kl juh tund

Kirjandus

Inglise k

Ajalugu

2.

09:25 - 10:10

Bioloogia

Keemia

Füüsika

Eesti k

Kirjandus

3.

10:20 - 11:05

Matem

Füüsika

Vene keel

Keemia

Geograafia

4.

11:25 - 12:10

Vene keel

Muusika

Matem

Matem

Matem

5.

12:30 - 13:15

Eesti keel

Matem

Bioloogia

Ajalugu

Matem 

lisatund

6.

13:25 - 14:10

Inglise keel

Inglise keel

Geograafia

Ühiskond

Hispaania keele ring

7.

14:20 - 15:05

Keh kasv

Vene keel

Kunstiõp

 

 

8.

15:10 - 15:55

 

Käsitöö/tehnoloogia

Keh kasv

 

 

Klassijuhataja - Rein Jõeveer

Matemaatika - Airi Kahar

Esmaspäev matemaatika tunni ajal matem õpiabi Kati Paas

Reedel 5. tund matemaatika sisseastumiskatseteks ettevalmistamine Kati Paas

 Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask 

Inglise keel - Andreas Piiri

Geograafia, keemia, füüsika, bioloogia - Maarika Vällik

Karjääriõpetus - Lembe Lõhmus

Vene keel - Alina Abramova

Ajalugu, ühiskonnaõpetus - Tanel Kandle

Muusika - Matiss Briedis

Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme

Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer

Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor

 Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

Avaldatud 26.05.2022. Viimati muudetud 06.06.2024.