Õppetöö

Tunniplaan

Tunniplaan avaneb klassi numbri peal klõpsates. Kaldkirjas on märgitud kooli ringitunnid (tasuta).
Arvutiklassi ja iPadide broneerimiseks ainetundi klõpsa siin.

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass

1. klass  

 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.
Eesti keel
Kl juh tund
Eesti keel
Eesti keel
Eesti keel
2.
Muusika
Keh kasv
Eesti keel
Keh kasv
Matem
3.
Keh kasv
Eesti keel
Muusika
Matem
Õpioskused
4. 
Loodusõp
Matem
Matem
Kunstiõp
Tööõpetus
5. 
Tööõpetus
 
 
 
 
6. 
Mudilaskoor
 
Inglise k ring
Mudilaskoor
 
Klassiõpetaja Angela Otti (eesti keel, matemaatika, õpioskused, kunstiõpetus, tööõpetus)
Muusika, mudilaskoor - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus - Maiko Tamme
Inglise keele ring - Signe Seene 

2. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1.
Eesti keel
Kl juh tund
Eesti keel
Matem
Eesti keel
2.
Matem
Eesti keel
Keh kasv
Muusika
Tööõpetus
3.
Tööõpetus
Keh kasv
Matem
Keh kasv
Loodusõp
4. 
Peotants
Matem
Loodusõp
Eesti keel
Eesti keel
5. 
Eesti keel
Muusika
Kunstiõp
 
 
6. 
Mudilaskoor
Inglise k ring
 
Mudilaskoor
 
Klassiõpetaja Airi Kahar (eesti keel, matemaatika. inimese- ja loodusõpetus)
Abiõpetaja Anu Aunap
Muusika, mudilaskoor - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus - Maiko Tamme
Peotants - Rein Jõeveer
Kunstiõpetus ja tööõpetus - Ive Eddor
Inglise keele ring - Signe Seene

3. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

Eesti keel
Kl juh tund
Matem
Matem
Matem
2.
Keh kasv
Loodusõp
Eesti keel
Inglise k
Inglise keel
3.
Matem
Muusika
Keh kasv
Eesti/arv
Eesti keel
4. 
Inglise keel
Eesti keel
Inglise keel
Kunstiõp
Loodusõp
5. 
Eesti keel
Robootika
Muusika
Keh kasv
Kunstiõp
6. 
Mudilaskoor
 
Tööõpetus
Mudilaskoor
 
7.
 
 
Liiklusring
 
 
Klassiõpetaja Signe Seene (eesti keel, matemaatika, inimese-ja loodusõpetus, inglise keel, kunstiõpetus, tööõpetus)
Muusika, mudilaskoor - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus - Maiko Tamme
Robootika - Lembe Lõhmus
Liilusring - Airi Kahar
4. klass
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Muusika
Kl juh tund
Käsitöö/tehnoloogia
Muusika
Kunstiõp
2.
Matem
Matem
Käsitöö/tehnoloogia
Matem
Eesti keel
3.
Eesti keel
Inglise keel
Matem
Inglise keel
Eesti keel
4. 
Inglise keel
Eesti keel
Inglise keel
Eesti keel
Liikumisõp
5. 
Keh kasv
Matem
Loodusõp
Loodus/arv
 
6. 
Mudilaskoor
Keh kasv
Keh kasv
Mudilaskoor
 
7. 
 
 
Liiklusring
 
 
Klassijuhataja, muusika, mudilaskoor - Maarika Kaalep
Eesti keel - Sandra Ott
Matemaatika - Angela Otti
Inglise keel - Andreas Piiri
Loodusõpetus - Angela Otti, loodusõpetus arvutiga - Lembe Lõhmus
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
Kunstiõpetus - Ive Eddor
Käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Liiklusring - Airi Kahar

5. klass 

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Eesti keel
Kl juh tund
Inglise keel
Inglise keel
Kirjandus
2.
Matem
Käsitöö/tehnoloogia
Kirjandus
Eesti keel
Ajalugu
3.
Inglise keel
Käsitöö/tehnoloogia
Matem
Kirjandus
Kunstiõp
4. 
Loodusõp
Inglise keel
Eesti keel
Muusika
Inimeseõp/arv
5. 
Keh kasv
Matem
Matem
Matem
Loodusõp
6. 
Mudilaskoor
Keh kasv
Keh kasv
Mudilaskoor
 
7.
 
Inimeseõp
 
 
 
Klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus - Sandra Ott
Matemaatika - Signe Seene
Inglise keel - Andreas Piiri
Loodusõpetus - Airi Kahar
Muusika, mudilaskoor - Maarika Kaalep
Ajalugu - Kadi Kesa
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Inimeseõpetus arvutiga - Lembe Lõhmus

6. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Inglise keel
Kl juh tund
Ajalugu
Loodusõp
Loodusõp
2.
Eesti keel
Kirjandus
Matem
Vene keel
Eesti keel
3.
Vene keel
Inimeseõp
Loodusõp
Matem
Ühiskond/arv
4. 
Matem
Käsitöö/tehnol
Eesti keel
Ajalugu
Matem
5. 
Kunstiõp
Käsitöö/tehnol
Inglise keel 
Muusika
Kirjandus
6. 
Keh kasv
Matem
Vene keel
Inglise keel  
 
7.
 
Ühiskonnaõp
Keh kasv
 
 
Klassijuhataja, arvutiõpetus, inimeseõpetus - Lembe Lõhmus
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask
Matemaatika - Erki Larm
Loodusõpetus, ajalugu - Kadi Kesa
Ühiskonnaõpetus - Piret Siivelt
Muusika - Maarika Kaalep
Vene keel - Darja Logodskaja
Inglise keel - Andreas Piiri
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
7. klass
Esimesel kohal I rühma tund, teisel kohal II rühma tund
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Geograafia
Kl juh tund
Loodusõp
Vene/matem
Matem/vene 
2.
Ingl/matem
Matem/ingl
Eesti keel
Pärand/inglk
Loodusõp
3.
Kirjandus
Ajalugu
Matem/ingl
Ajalugu
Vene/matem
4. 
Muusika
Eesti keel
Vene/matem
Ingl/pärand
Kunstiõp
5. 
Matem/vene
Ingl/matem
Kirjandus
Matem/vene 
 
6. 
Keh kasv
Käsitöö/tehnol
Inimeseõp
Bioloogia
 
7.
 
Käsitöö/tehnol
Keh kasv
 
 
Klassijuhataja, inimeseõpetus - Kadi Kesa
Matemaatika - Erki Larm
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask
Ajalugu - Piret Siivelt
Pärandilugu - Piret Siivelt, Lembe Lõhmus
Loodusõpetus, geograafia, bioloogia - Maarika Vällik
Vene keel - Darja Logodskaja
Inglise keel - Andreas Piiri
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
Muusikaõpetus, lauluring - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
8. klass
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Matem
Kl juh tund
Matem
Uurimistöö
Keemia
2.
Vene keel
Ajalugu
Füüsika
Keemia
Vene keel
3.
Muusika
Eesti keel
Käsitöö/tehnol
Bioloogia
Eesti keel
4. 
Füüsika/arvuti
Matem
Käsitöö/tehnol
Vene keel
Ajalugu
5. 
Inglise keel
Kirjandus
Geograafia
Kirjandus
Geograafia
6. 
Bioloogia
Inglise keel
Inglise keel
Matem
Kunstiõp
7.
Keh kasv
Keh kasv
Inimeseõp
 
 
Klassijuhataja, kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Matemaatika - Erki Larm
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask
Ajalugu - Piret Siivelt
Inglise keel - Andreas Piiri
Vene keel - Darja Logodskaja
Inimeseõpetus - Kadi Kesa
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Geograafia, bioloogia, füüsika, keemia - Maarika Vällik
Muusika - Maarika Kaalep
Füüsika arvutiga - Lembe Lõhmus
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

9. klass

Esimesel kohal tunniplaanis suure rühma tund, teisel kohal väikese rühma tund
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Vene/kirj
Kl juh tund
Eesti/vene
Keemia
Ajalugu
2.
Keemia
Muusika
Ingl/ingl
Matem/matem
Matem/matem
3.
Matem/matem
Matem/matem
Vene/eesti
Kirj/vene
Füüsika
4. 
Kirj/vene
Karjääriõp
Füüsika
Bioloogia
Geograafia
5. 
Bioloogia
Ajalugu
Matem/matem
Ingl/ingl
Ühiskonnõp
6. 
Ingl/ingl
Eesti/eesti (log)
Geograafia
Vene/kirj
 
7.
Keh kasv
Keh kasv
Kunstiõpetus
 
 
8.
 
Käsitöö/tehnoloogia
 
 
 
Klassijuhataja - Kairit Vassil
Matemaatika - Erki Larm, väike rühm Airi Kahar
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask (ühel päeval väike rühm Kairi Saar)
Inglise keel - Andreas Piiri, väike rühm Anu Aunap
Geograafia, keemia, füüsika, bioloogia - Maarika Vällik
Karjääriõpetus - Lembe Lõhmus
Vene keel - Darja Logodskaja
Ajalugu, ühiskonnaõpetus - Piret Siivelt
Muusika - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnloogiaõpetus - Toomas Marga
1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass

1. klass  

Klassiõpetaja Angela Otti (eesti keel, matemaatika, õpioskused, kunstiõpetus, tööõpetus)
Muusika, mudilaskoor - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus - Maiko Tamme
Inglise keele ring - Signe Seene 

2. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1.
Eesti keel
Kl juh tund
Eesti keel
Matem
Eesti keel
2.
Matem
Eesti keel
Keh kasv
Muusika
Tööõpetus
3.
Tööõpetus
Keh kasv
Matem
Keh kasv
Loodusõp
4. 
Peotants
Matem
Loodusõp
Eesti keel
Eesti keel
5. 
Eesti keel
Muusika
Kunstiõp
 
 
6. 
Mudilaskoor
Inglise k ring
 
Mudilaskoor
 
Klassiõpetaja Airi Kahar (eesti keel, matemaatika. inimese- ja loodusõpetus)
Abiõpetaja Anu Aunap
Muusika, mudilaskoor - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus - Maiko Tamme
Peotants - Rein Jõeveer
Kunstiõpetus ja tööõpetus - Ive Eddor
Inglise keele ring - Signe Seene

3. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

Eesti keel
Kl juh tund
Matem
Matem
Matem
2.
Keh kasv
Loodusõp
Eesti keel
Inglise k
Inglise keel
3.
Matem
Muusika
Keh kasv
Eesti/arv
Eesti keel
4. 
Inglise keel
Eesti keel
Inglise keel
Kunstiõp
Loodusõp
5. 
Eesti keel
Robootika
Muusika
Keh kasv
Kunstiõp
6. 
Mudilaskoor
 
Tööõpetus
Mudilaskoor
 
7.
 
 
Liiklusring
 
 
Klassiõpetaja Signe Seene (eesti keel, matemaatika, inimese-ja loodusõpetus, inglise keel, kunstiõpetus, tööõpetus)
Muusika, mudilaskoor - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus - Maiko Tamme
Robootika - Lembe Lõhmus
Liilusring - Airi Kahar
4. klass
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Muusika
Kl juh tund
Käsitöö/tehnoloogia
Muusika
Kunstiõp
2.
Matem
Matem
Käsitöö/tehnoloogia
Matem
Eesti keel
3.
Eesti keel
Inglise keel
Matem
Inglise keel
Eesti keel
4. 
Inglise keel
Eesti keel
Inglise keel
Eesti keel
Liikumisõp
5. 
Keh kasv
Matem
Loodusõp
Loodus/arv
 
6. 
Mudilaskoor
Keh kasv
Keh kasv
Mudilaskoor
 
7. 
 
 
Liiklusring
 
 
Klassijuhataja, muusika, mudilaskoor - Maarika Kaalep
Eesti keel - Sandra Ott
Matemaatika - Angela Otti
Inglise keel - Andreas Piiri
Loodusõpetus - Angela Otti, loodusõpetus arvutiga - Lembe Lõhmus
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
Kunstiõpetus - Ive Eddor
Käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Liiklusring - Airi Kahar

5. klass 

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Eesti keel
Kl juh tund
Inglise keel
Inglise keel
Kirjandus
2.
Matem
Käsitöö/tehnoloogia
Kirjandus
Eesti keel
Ajalugu
3.
Inglise keel
Käsitöö/tehnoloogia
Matem
Kirjandus
Kunstiõp
4. 
Loodusõp
Inglise keel
Eesti keel
Muusika
Inimeseõp/arv
5. 
Keh kasv
Matem
Matem
Matem
Loodusõp
6. 
Mudilaskoor
Keh kasv
Keh kasv
Mudilaskoor
 
7.
 
Inimeseõp
 
 
 
Klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus - Sandra Ott
Matemaatika - Signe Seene
Inglise keel - Andreas Piiri
Loodusõpetus - Airi Kahar
Muusika, mudilaskoor - Maarika Kaalep
Ajalugu - Kadi Kesa
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Inimeseõpetus arvutiga - Lembe Lõhmus

6. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Inglise keel
Kl juh tund
Ajalugu
Loodusõp
Loodusõp
2.
Eesti keel
Kirjandus
Matem
Vene keel
Eesti keel
3.
Vene keel
Inimeseõp
Loodusõp
Matem
Ühiskond/arv
4. 
Matem
Käsitöö/tehnol
Eesti keel
Ajalugu
Matem
5. 
Kunstiõp
Käsitöö/tehnol
Inglise keel 
Muusika
Kirjandus
6. 
Keh kasv
Matem
Vene keel
Inglise keel  
 
7.
 
Ühiskonnaõp
Keh kasv
 
 
Klassijuhataja, arvutiõpetus, inimeseõpetus - Lembe Lõhmus
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask
Matemaatika - Erki Larm
Loodusõpetus, ajalugu - Kadi Kesa
Ühiskonnaõpetus - Piret Siivelt
Muusika - Maarika Kaalep
Vene keel - Darja Logodskaja
Inglise keel - Andreas Piiri
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
7. klass
Esimesel kohal I rühma tund, teisel kohal II rühma tund
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Geograafia
Kl juh tund
Loodusõp
Vene/matem
Matem/vene 
2.
Ingl/matem
Matem/ingl
Eesti keel
Pärand/inglk
Loodusõp
3.
Kirjandus
Ajalugu
Matem/ingl
Ajalugu
Vene/matem
4. 
Muusika
Eesti keel
Vene/matem
Ingl/pärand
Kunstiõp
5. 
Matem/vene
Ingl/matem
Kirjandus
Matem/vene 
 
6. 
Keh kasv
Käsitöö/tehnol
Inimeseõp
Bioloogia
 
7.
 
Käsitöö/tehnol
Keh kasv
 
 
Klassijuhataja, inimeseõpetus - Kadi Kesa
Matemaatika - Erki Larm
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask
Ajalugu - Piret Siivelt
Pärandilugu - Piret Siivelt, Lembe Lõhmus
Loodusõpetus, geograafia, bioloogia - Maarika Vällik
Vene keel - Darja Logodskaja
Inglise keel - Andreas Piiri
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
Muusikaõpetus, lauluring - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
8. klass
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Matem
Kl juh tund
Matem
Uurimistöö
Keemia
2.
Vene keel
Ajalugu
Füüsika
Keemia
Vene keel
3.
Muusika
Eesti keel
Käsitöö/tehnol
Bioloogia
Eesti keel
4. 
Füüsika/arvuti
Matem
Käsitöö/tehnol
Vene keel
Ajalugu
5. 
Inglise keel
Kirjandus
Geograafia
Kirjandus
Geograafia
6. 
Bioloogia
Inglise keel
Inglise keel
Matem
Kunstiõp
7.
Keh kasv
Keh kasv
Inimeseõp
 
 
Klassijuhataja, kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Matemaatika - Erki Larm
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask
Ajalugu - Piret Siivelt
Inglise keel - Andreas Piiri
Vene keel - Darja Logodskaja
Inimeseõpetus - Kadi Kesa
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Geograafia, bioloogia, füüsika, keemia - Maarika Vällik
Muusika - Maarika Kaalep
Füüsika arvutiga - Lembe Lõhmus
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

9. klass

Esimesel kohal tunniplaanis suure rühma tund, teisel kohal väikese rühma tund
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Vene/kirj
Kl juh tund
Eesti/vene
Keemia
Ajalugu
2.
Keemia
Muusika
Ingl/ingl
Matem/matem
Matem/matem
3.
Matem/matem
Matem/matem
Vene/eesti
Kirj/vene
Füüsika
4. 
Kirj/vene
Karjääriõp
Füüsika
Bioloogia
Geograafia
5. 
Bioloogia
Ajalugu
Matem/matem
Ingl/ingl
Ühiskonnõp
6. 
Ingl/ingl
Eesti/eesti (log)
Geograafia
Vene/kirj
 
7.
Keh kasv
Keh kasv
Kunstiõpetus
 
 
8.
 
Käsitöö/tehnoloogia
 
 
 
Klassijuhataja - Kairit Vassil
Matemaatika - Erki Larm, väike rühm Airi Kahar
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask (ühel päeval väike rühm Kairi Saar)
Inglise keel - Andreas Piiri, väike rühm Anu Aunap
Geograafia, keemia, füüsika, bioloogia - Maarika Vällik
Karjääriõpetus - Lembe Lõhmus
Vene keel - Darja Logodskaja
Ajalugu, ühiskonnaõpetus - Piret Siivelt
Muusika - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnloogiaõpetus - Toomas Marga
 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.
Eesti keel
Kl juh tund
Eesti keel
Eesti keel
Eesti keel
2.
Muusika
Keh kasv
Eesti keel
Keh kasv
Matem
3.
Keh kasv
Eesti keel
Muusika
Matem
Õpioskused
4. 
Loodusõp
Matem
Matem
Kunstiõp
Tööõpetus
5. 
Tööõpetus
 
 
 
 
6. 
Mudilaskoor
 
Inglise k ring
Mudilaskoor